Gebruiksvoorwaarden


Deze website heeft geen enkel commercieel doel en is louter opgezet voor educatieve doeleinden voor F1 liefhebbers.


This website has no commercial purposes and is only created for educational purposes for F1 fans.

 

Het gebruik van www.f1-pit-stop.be veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van www.f1-pit-stop.be Mocht u echter niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van www.f1-pit-stop.be, dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

De gebruiker van www.f1-pit-stop.be erkent dat www.f1-pit-stop.be teksten, tekeningen, foto's, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en toebehoren aan hun rechthebbenden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van www.f1-pit-stop.be de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te distribueren. Behalve in de mate dat u dit wenst te doen voor edeucatieve doeleinden om de betreffende informatie te kunnen instuderen, bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto's berust bij de individuele fotografen, en mag in geen geval gereproduceerd worden zonder enige toestemming van de makers. Sommige documenten en foto's waarvan www.f1-pit-stop.be de auteursrechten niet bezit, zouden eveneens op deze site kunnen gepubliceerd worden. Alle rechten zijn hiervan gevrijwaard en toestemming om deze te copiëren dient aangevraagd te worden aan de copyright eigenaars.

De huidige website (gebruik van de website en haar inhoud) mag door iedereen gebruikt worden, maar is niet voor commerciële doeleinden. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan weergegeven wordt, met name www.f1-pit-stop.be

Deze website en haar inhoud ervan zijn gemaakt voor educatieve doeleinden. www.f1-pit-stop.be kan niet garanderen dat haar webpagina's volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. www.f1-pit-stop.be behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website of de toegang ervan te ontzeggen.

www.f1-pit-stop.be neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op www.f1-pit-stop.be wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar www.f1-pit-stop.be geeft geen garantie, noch vertegenwoordiging omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang en gebruik van www.f1-pit-stop.be en haar inhoud op eigen risico is. Noch www.f1-pit-stop.be, noch de derde partij die betrokken is in het creëeren, produceren en verzenden van www.f1-pit-stop.be kunnen aansprakelijk gesteld worden www.f1-pit-stop.be is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via www.f1-pit-stop.be

www.f1-pit-stop.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) www.f1-pit-stop.be

Voor uw gebruikesgemak kan u op www.f1-pit-stop.be ook links terugvinden naar andere internet sites, die eigendom zijn of beheerd worden door derde partijen. Door dergelijke links te gebruiken, bent u genoodzaakt om de regels, met betrekking tot die sites, te bekijken en tevens te aanvaarden alvorens deze sites te gebruiken. U aanvaardt impliciet dat www.f1-pit-stop.be geen controle heeft over de inhoud van deze sites, en kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die aangeboden of gepubliceerd wordt op deze sites.

Tijdens het versturen van uw persoonlijke data naar onze server, vb via e-mail of via webpagina's van www.f1-pit-stop.be, gaat u met het volgende akkoord:
•    De verstuurde gegevens bevatten geen illegale elementen;
•    U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve onderdelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens uw gegevens te versturen;
•    U zal geen actie ondernemen tegen www.f1-pit-stop.be met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft en u aanvaardt eveneens ons vrij te stellen van acties tov onze derde partijen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft;
•    Tijdens het gebruik van de website van www.f1-pit-stop.be, kunnen bepaalde cookies bewaard worden op uw computer. Het hoofddoel van cookies is het stroomlijnen van uw gebruik van deze website. U kunt kiezen of u cookies aanvaardt of weigert door de instellingen van uw browser aan te passen. Merk op dat indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dat sommige onderdelen van deze website mogelijk niet voor u toegankelijk zijn of niet correct werken.

Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving.
Uw gebruik van www.f1-pit-stop.be mag niet beschouwd worden om enige vorm van licentie te verkrijgen met betrekking tot www.f1-pit-stop.be  en/of de gebruikte en getoonde materialen zoals bv. foto's, logo's, beeldfragmenten, PowerPoint presentaties, animaties, etc.